Rezilierea contractului Telekom

Se intampla in multe cazuri ca pana la sfarsitul duratei contractului, abonatul contractului sa nu mai doreasca continuarea acestuia cu operatorul de telefonie mobila respectiv. Cu o astfel de situatie s-a confruntat si unul dintre clientii cabinetului nostru, in momentul in care a solicitat rezilierea contractului Telekom.

Din punct de vedere juridic, consecinta invocarii rezilierii este reprezentata de  incetarea efectelor contractului pentru viitor. A devenit deja o practica a operatorilor de telefonie mobila ca in astfel de situatii, sa solicite clientilor plata unor taxe de reziliere.

Prevalandu-se de existenta unei clauze contractuale, ni s-a specificat ca incetarea contractului nu poate avea loc fara ca in prealbil sa fie achitata taxa de reziliere a contractului Telekom. Ca atare, am fost nevoiti sa ne adresam instantei de judecata in vederea solutinarii acestei dispute

Actiunea noastra a fost intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 193/2000, care prevad ca „o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturilesşi obligatiile partilor”.

Contractul de telefonie mobila fusese anterior redactat, in intregime, doar de catre operatorul economic. Clientul nostru nu a avut astfel posibilitatea sa discute aceasta clauza la semnarea contractului. El a trebuit fie sa accepte clauza, fie sa nu semneze contractul. Am convins astfel instanta ca a fost semnat de clientul nostru un contract de adeziune ale carui clauze erau prestabilite. Ca atare, intr-o astfel de situatie orice negociere este imposibila.

Mai mult decat atat in continutul codul consumului se stipuleaza ca dreptul consumatorilor la denuntarea sau rezilierea unui contract nu poate fi anulat sau restrans de nicio clauza contractuala sau intelegere intre parti.

Rezilierea contractului Telekom | Avocat Mihai Kehaiyan

Ori, a solicita plata unei taxe pentru rezilierea contractului Telekom, reprezinta o restrangere a exercitiului dreptului, intrucat este conditionata de plata in prealabil a taxei.

Potrivit punctului j) din Anexa Legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, sunt considerate a fi abuzive clauzele/prevederile din contractele incheiate cu operatorii de telefonie mobila care restrang sau anuleaza dreptul consumatorului de a denunta sau de a rezilia unilateral contractul […] cand profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale.

Instanta de judecata a considerat ca  astfel de clauza este abuziva si in consecinta, a dispus anularea sa.

Solicitarea de plata a taxei de reziliere a contractului Telekom, a fost deci declarata nelegala. Potrivit articolului 6 și urmatoarele din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua.

Suntem de parare ca solutia anterior mentionata nu ar fi putut fi pronuntata in conditiile in care clientul nostru ar fi achizitionat un aparat de telefonie mobile, la un cost redus iar dupa trecerea unei perioade scurte de timp, ar fi solicitat rezilierea contractului.

Principiul bunei-credinte in domeniul obligatiilor presupune ca fiecare parte a raportului juridic obligational sa isi execute cu buna-credinta a obligatiilor asumate.

Desfiintarea contractului ca urmare a rezilierii sale, confera insa partii care a fost de buna credinta si si-a executat obligatia  dreptul de a cere de la partea adversa şi daune-interese constand in prejudiciul cauzat ca urmare a neexecutarii.

Informatii juridice despre rezilierea contractului | Avocat Mihai Kehaiyan

In acest sens sunt si dispozitiile Art 84 din Codul Consumului care prevad ca ”drepturile partilor referitoare la o justa despagubire nu vor fi afectate in cazul denuntarii unilaterale.”

Pentru a stabili existenta oricarui tip de neexecutare a obligaţiilor contractuale, este necesar a se determina continutului contractului si implicit obligatiile contractuale. Trebuie calificat, in acord cu regulile generale si speciale de interpretare a contractelor, statuate de catre legiuitor la art. 1266-1270 C. civ. juridic, daca a fost nesocotita vointa reala a partilor astfel cum aceasta a fost determinata la momentul semnarii contractului.

Conform acestor dispozitii, apreciem ca operatorul economic ar trebui despagubit in astfel de situatii, cu contravaloarea bunului intrucat nu ar mai putea recupera contravaloarea sa in conditiile incetarii contractului anterior termenului prevazut

Desigur, consumatorii pot reclama anumite probleme şi la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), care  are in competenta si interventia ” în situaţiile în care furnizorii de comunicaţii electronice (telefonie, internet, televiziune) încalcă drepturile de informare, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor, nu includ anumite informaţii în contract sau nu respectă legislaţia specifică din domeniul comunicaţiilor electronice

 

 

 

Related Posts