Formularul A1

Formularul A1 – Rom├ónia este stat membru UE ├«ncep├ónd cu data de 01.01.2007, astfel c─â cet─â╚Ťenii s─âi beneficiaz─â de acelea╚Öi drepturi ╚Öi obliga╚Ťii de╚Ťinute de cet─â╚Ťenii UE, printre care ╚Öi dreptul de a circula ╚Öi a tr─âi ├«n orice ╚Ťar─â UE, dreptul de a lucra ├«n orice stat membru UE, etc.

├Än perioada 1 ianuarie 2007 ÔÇô 30 aprilie 2010, Rom├ónia a aplicat prevederile Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate social─â salaria╚Ťilor, lucr─âtorilor independen╚Ťi ╚Öi membrilor familiilor acestora care se deplaseaz─â ├«n interiorul Comunit─â╚Ťii ╚Öi nr. 574/72 care stabile╚Öte modalit─â╚Ťile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71, regulamente adoptate pentru a permite aplicarea principiului privind libera circula╚Ťie a lucr─âtorilor migran╚Ťi ├«n interiorul spa╚Ťiului comunitar.

De la 1 mai 2010, au intrat ├«n vigoare, ├«n rela╚Ťiile cu statele membre ale Uniunii Europene, Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social─â ╚Öi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere ├«n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

Regulamentele europene men╚Ťionate mai sus se aplic─â ├«n cazul „lucr─âtorilor migran╚Ťi”. Lucr─âtorul migrant este definit ca persoan─â care, de-a lungul carierei profesionale, desf─â╚Öoar─â activitate pe teritoriul a dou─â sau mai multe state membre.

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social─â stabile╚Öte regula potrivit c─âreia contribu╚Ťiile sociale se datoreaz─â ├«n statul ├«n care salariatul presteaz─â activitate.

De la aceast─â regul─â sunt stabilite dou─â excep╚Ťii ├«n ceea ce ├«i prive╚Öte pe salaria╚Ťi:

 1. Deta╚Öarea (├«n cazul activit─â╚Ťilor dependente);
 2. Pluri-activitatea ÔÇô situa╚Ťia ├«n care lucr─âtorul desf─â╚Öoar─â simultan, ├«n mod obi╚Önuit:
 3. a) activitate salariată în două sau mai multe state membre;
 4. b) activitate independentă în două sau mai multe state membre;
 5. c) activitate salariat─â ╚Öi/sau activitate independent─â ├«n dou─â sau mai multe state membre.Astfel, formularul A1 se ob╚Ťine ├«n vederea aplic─ârii uneia dintre cele dou─â excep╚Ťii. Formularul A1 dovede╚Öte exclusiv men╚Ťinerea titularului acestuia la sistemul de securitate social─â (asigurare pentru pensie, accidente de munc─â ╚Öi boli profesionale, asigur─âri sociale de s─ân─âtate, presta╚Ťii familiale) din statul de trimitere (statul de care apar╚Ťine institu╚Ťia care a emis respectivul document), lipsa acestuia nefiind de natur─â a ├«mpiedica desf─â╚Öurarea de activit─â╚Ťi profesionale pe teritoriul altui stat membru, ├«ntr-un astfel de caz devenind aplicabil─â regula general─â ├«n domeniu ÔÇô cea a asigur─ârii conform legisla╚Ťiei locului de desf─â╚Öurare a activit─â╚Ťii.

Pentru un interval ini╚Ťial de 24 de luni, pe baza unei solicit─âri depuse de c─âtre angajator, pentru unul sau mai multi angaja╚Ťi, cu 30 sau mai multe zile ├«nainte de data la care i╚Öi vor ├«ncepe activitatea. Dosarul trebuie s─â includ─â mai multe documente emise de diverse institu╚Ťii. Formularul A1 nu poate fi asimilat, din punct de vedere legal, unui permis de munc─â.

Formularul A1 poate fi ob╚Ťinut

 1. a) Pentru a ob╚Ťine formularul A1, societ─â╚Ťile comerciale care ├«╚Öi deta╚Öeaz─â salaria╚Ťii ├«n alte state membre UE, trebuie s─â depun─â un dosar care trebuie s─â cuprind─â urm─âtoarele documente:

cerere pentru ob╚Ťinerea Formularului A1 ÔÇô aceasta poate fi ob╚Ťinut─â de la Casa Na╚Ťional─â de Pensii Publice;
certificatul de ├«nregistrare al societ─â╚Ťii emis de Registrul Comer╚Ťului;
certificat de atestare fiscal─â emis pentru societate, care s─â ateste faptul c─â societatea nu are datorii c─âtre stat;
declara╚Ťie pe proprie r─âspundere privind num─ârul curent de salaria╚Ťi, semnat─â ╚Öi ╚Ötampilat─â;
certificatul de ├«nregistrare a societa╚Ťii;
certificatul de atestare fiscal─â;
balan╚Ťele lunare pentru ultimele dou─â luni anterioare lunii ├«n care se depune dosarul ├«n vederea ob╚Ťinerii formularului A1;
declara╚Ťie pe propria r─âspundere a angajatorului privind cifra de afaceri ob╚Ťinut─â ├«n ultima perioad─â;

Formularul A1┬á – Sfaturi oferite de catre profesionisti

copie după fiecare contract comercial implementat în România anterior perioadei de detașare și în perioada de detașare;
acordul de detașare încheiat între societate, în calitate de angajator, salariatul, în calitate de detașat, și entitatea din celălalt stat membru la care urmează a fi detașat salariatul.
ultima declara╚Ťie 112 depus─â de societate ├«mpreun─â cu Anexa 1.1 ╚Öi Anexa 1.2
cartea de identitate a salariatului care urmează a fi detașat;
contractul individual de muncă al salariatului ce urmează a fi detașat;
actele adi╚Ťionale subsecvente contractului individual de munc─â al salariatului ce urmeaz─â a fi detasat;
adeverin╚Ť─â privind stagiul de cotizare ├«n ultimele 12 luni, emis─â de Casa de pensii jude╚Ťean─â;
declara╚Ťie pe propria r─âspundere a angajatorului care atest─â faptul c─â salariatul a mai avut sau nu Formularul A1.

 1. b) Criterii pe care lucr─âtorii independen╚Ťi trebuie s─â le ├«ndeplineasc─â ├«n vederea ob╚Ťinerii formularului A1

Lucr─âtorul independent care se deplaseaz─â temporar, ├«n calitate de deta╚Öat, pe teritoriul altui stat membru trebuie s─â fi desf─â╚Öurat activit─â╚Ťi semnificative ├«n Rom├ónia, anterior solicit─ârii formularului A1.

Pentru a putea beneficia de formularul A1, lucr─âtorul independent trebuie s─â fac─â dovada desf─â╚Öur─ârii unei activit─â╚Ťi semnificative pe teritoriul Rom├óniei. Aceste sunt:

 1. lucr─âtorul independent trebuie s─â fie ├«nregistrat la Oficiul Na╚Ťional al Registrului Comer╚Ťului din Rom├ónia ╚Öi┬ás─â aib─â CIF, CUI ╚Öi/sau Cod fiscal;
 2. lucr─âtorul independent trebuie s─â desf─â╚Öoare ├«n Rom├ónia activit─â╚Ťi substan╚Ťiale specifice domeniului s─âu profesional ╚Öi nu doar activit─â╚Ťii de administrare care nu sunt specifice domeniului propriu de activitate. Aceste aspecte pot fi dovedite prin prezentarea de documente financiare (decizia de impunere, registrul de ├«ncas─âri ╚Öi pl─â╚Ťi), precum ╚Öi a unor contracte comerciale ├«n derulare ├«ncheiate cu persoane fizice sau juridice din Rom├ónia care s─â fie implementate pe teritoriul Rom├óniei;
 3. veniturile brute realizate de lucr─âtorul independent ├«n Rom├ónia s─â reprezinte cel pu╚Ťin 25% din veniturile brute realizate de lucr─âtorul independent at├ót ├«n Rom├ónia, c├ót ╚Öi ├«n statul de ocupare, ├«n ultimii 2 ani;
 4. activitatea lucr─âtorului care se deplaseaz─â temporar, ├«n calitate de deta╚Öat, pe teritoriul altui stat membru s─â corespund─â domeniului de activitate al activit─â╚Ťii independente din Rom├ónia;
 5. lucr─âtorul independent trebuie s─â fi desf─â╚Öurat activit─â╚Ťi substan╚Ťiale pe teritoriul Rom├óniei, anterior deta╚Ö─ârii, de cel pu╚Ťin 2 luni de zile calendaristice consecutive.

  Formularul A1

  c) ÔÇ×PluriactivitateÔÇŁdesemneaz─â situa┼úia ├«n care un lucr─âtor desf─â┼čoar─â simultan sau alternativ activit─â┼úi salariate ┼či/sau independente pe teritoriul a dou─â sau mai multor state membre. Situa┼úiile de pluriactivitate vizeaz─â ├«n special activit─â┼úile desf─â┼čurate de anumite categorii socio-profesionale, precum personalul aeronautic civil navigant, ┼čoferi de tir, conduc─âtori de tren, exper┼úi IT care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi ├«n mod alternativ sau simultan pe teritoriul mai multor state membre, activit─â┼úi desf─â┼čurate prin natura lor, pe teritoriul mai multor state membre, etc. Pentru a primi aviz favorabil pentru emiterea formularului A1, societatea de transport rutier nu trebuie s─â aib─â datorii la bugetele de asigur─âri sociale.

Cele mai multe cazuri în care Formularul A1 nu se eliberează

Au la baz─â o┬á ├«ntocmire incorect─â a dosarului, ├«ntruc├ót fie firma are datorii la stat, societatea este nou ├«nfiin╚Ťat─â sau ├«nfiin╚Ťat─â de maximum 4 luni, deta╚Öeaz─â mai mult de 50% din num─ârul de salaria╚Ťi ai societ─â╚Ťii, sau deta╚Öarea se face pe o perioad─â mai lung─â dec├ót cea prev─âzut─â ├«n contractul de prest─âri servicii, ori lipse╚Öte chiar originalului acordului de deta╚Öare, etc.

├Än eventualitatea unui control, formularul A1 va trebui prezentat de c─âtre titular, sau de angajator, organismelor de control competente din statul ├«n care ├«╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea. ├Än aceste condi╚Ťii, se va confirma situa╚Ťia titularului ├«n ceea ce prive╚Öte asigur─ârile sociale.

Dac─â formularul A1 lipse╚Öte sau nu se poate face dovada ini╚Ťierii demersurilor pentru ob╚Ťinerea acestuia, autorit─â╚Ťile vor impune afilierea la sistemul asigur─ârilor sociale al ╚Ť─ârii gazd─â ╚Öi plata contribu╚Ťiilor aferente ├«n ╚Ťar─â ├«n care angajatul este deta╚Öat. ├Än situa╚Ťia ├«n care salariatul deta╚Öat nu de╚Ťine un formular A1 ╚Öi nu achit─â nici contribu╚Ťiile ├«n ╚Ťara gazd─â, este pasibil de amend─â ╚Öi chiar repercursiuni penale.

Spre exemplu, ├«n Belgia nu ve╚Ťi putea ob╚Ťine declara╚Ťia LIMOSE ╚Öi nu ve╚Ťi putea lucra dac─â nu ave╚Ťi Formularul A1. ├Än Suedia desfa╚Öurarea unor activit─â╚Ťi ├«n lipsa Formularului A1, se consider─â evaziune fiscal─â, deci infrac╚Ťiune. Amenda pentru lipsa Formularului A1 ├«n Fran╚Ťa poate ajunge ╚Öi p├ón─â la suma de 3.000 euro.

O situa╚Ťie des ├«nt├ólnit─â de evaziune fiscal─â

Prive╚Öte acei angajatori care ├«ncheie contracte de antepriz─â sau subantrepriz─â cu firmele av├ónd sediul sau obiectul de activitate ├«n state UE, iar pre┼úul acestor contracte este stipulat printr-un act secret, respectiv o anex─â a contractului. Spre exemplu, o parte dintre cei care activeaz─â ├«n Belgia ├«┼či declar─â la sf├ór┼čitul anului fiscal pierderi financiare, sustr─âg├óndu-se astfel de la plata obliga┼úiilor fiscale at├ót ├«n Belgia c├ót ┼či ├«n Rom├ónia. Contribu┼úiile la bugetul de stat din drepturilor salariale sunt diminuate ca urmare a sumelor mult inferioare reprezent├ónd drepturile salariale acordate de c─âtre angajatori angaja╚Ťilor.

├Än lipsa formularului A1, plata contribu╚Ťiilor sociale de c─âtre angajator ├«n Rom├ónia este practic ilegal─â. ├Än cazul unui eveniment, ca de exemplu accident de munc─â, persoana ├«n cauz─â nu este practic asigurat─â ├«n sistemul de asigurare la accidente de munc─â sau boli profesionale. Beneficiaz─â de presta╚Ťii medicale de urgen╚Ť─â ├«n baza cardului European de s─ân─âtate, dar de alte presta╚Ťii, precum reabilitare medical─â, compensa╚Ťii pentru atingerea integrit─â╚Ťii, dispositive medicale,etc. nu beneficiaz─â.

 

 

 

Related Posts