Autorizatia de construire este actul final de autoritate al administra┼úiei publice care ├«╚Ťi confer─â dreptul si ├«n baza c─âruia se pot executa constructii, consolida sau aduce modific─âri unei construc╚Ťii.

Practic orice lucr─âri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destina┼úie sau de reparare a construc┼úiilor de orice fel, precum ┼či a instala┼úiilor aferente acestora nu pot fi realizate fara autorizatia de construire.

De asemenea este necesara autorizatia de construire pentru lucrari privind demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, par┼úial─â sau total─â, a construc┼úiilor ┼či instala┼úiilor aferente construc┼úiilor, a instala┼úiilor ┼či utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construc┼úii de sus┼úinere a acestora, ├«nchiderea de cariere ┼či exploat─âri de suprafa┼ú─â ┼či subterane, precum ┼či a oric─âror amenaj─âri

O concluzie in raport de argumentele anterior mentionate ar putea fi cea conforma careia autorizatia de construire asigura aplicarea m─âsurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea ┼či postutilizarea construc┼úiilor cu privire la construirea, respectiv desfiin┼úarea construc┼úiilor, inclusiv a instala┼úiilor aferente, precum ┼či a amenaj─ârilor, dup─â caz.

In cadrul dispozitiilor legale din domeniul urbanismului, exista insa si cateva exceptii, cand nu este necesara autorizatia de construire pentru realizarea anumitor lucrari.

Autorizatia de construire ┼či anexele acesteia au caracter public ┼či se pun la dispozi┼úia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorit─â┼úii administra┼úiei publice emitente sau prin afi┼čare la sediul acesteia.

Se pot executa lucrari fara autorizatie de construire?

Exista posibilitatea executarii unor lucrari f─âr─â autorizatia de construire respectiv acele lucr─âri care nu modific─â structura de rezisten┼ú─â ┼či/sau aspectul arhitectural al construc┼úiilor, sau cele privind repara┼úii la ├«mprejmuiri, atunci c├ónd nu se schimb─â forma acestora ┼či materialele din care sunt executate sau repara┼úii la acoperi┼čuri, ├«nvelitori sau terase, repara┼úii ┼či ├«nlocuiri de t├ómpl─ârie interioar─â, c├ónd nu se schimb─â forma acestora.

Autorizatia de Construire | Avocat Mihai Kehaiyan
Autorizatia de Construire | Avocat Mihai Kehaiyan

Nu este necesara autorizatia de construire nici in privinta unor lucrari realizate in partea interioara a imobilului cum ar fi cele privind tencuieli, zugr─âveli, vopsitorii, placaje ┼či alte finisaje sau pardoseli interioare sau repara┼úiile sau ├«nlocuirile la instala┼úii.

Lucrarile de repara┼úii la tencuieli, zugr─âveli, vopsitorii, placaje pot fi realizate fara autorizatia de construire la partea exterioara a imobilului doar dac─â nu se modific─â elementele de fa┼úad─â ┼či culorile cl─âdirilor.

Datorita modificarilor climatice din ultima perioada de timp am asistat la montarea cat mai multor sisteme de ├«nc─âlzire ┼či de preparare a apei calde menajere, precum ┼či montarea aparatelor individuale de climatizare iar pentru a raspunde la o serie de intrebari adresate clientilor nostri, precizam ca nici pentru astfel de lucrari nu este necesara autorizatia de construire.

Nu in ultimul rand, printre lucrarile unde nu este necesara autorizatia de construire amintim a fi si cele referitoare la mobilierul urban, executate de regula chiar de autoritatile locale.

Sub un ultim aspect, mentionam ca pentru lucr─âri de construc┼úii funerare subterane ┼či supraterane, nu este necesara autorizatia de construire, insa pentru realizarea lor se solicita obtinerea cu avizului administra┼úiei cimitirului;

Termenul de eliberare pentru autorizatia de construire

Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Persoanele fizice in cadrul autoritatilor locale cu atribu┼úii ├«n verificarea documenta┼úiilor ┼či elaborarea/emiterea autoriza┼úiilor de construire in situa┼úia ├«n care ├«n urma analizei documenta┼úiei depuse, constat─â faptul c─â aceasta este incomplet─â, necesit─â clarific─âri tehnice, sau modific─âri, notific─â ├«n scris solicitantului, men┼úionarea elementelor necesare ├«n vederea complet─ârii acesteia.

In ciuda faptului ca legiuitorul a reglementat in mod expres un termen de doar de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, in care ar putea fi notificat beneficiarul, in cele mai multe situatii acesta nu este respectat.

Apreciem ca natura termenului de 5 zile este cea unui termen de decadere, astfel incat in ipoteza in care autoritatea a considerat necesare eventuale completari ale documentatiei, pe care insa nu le-a notificat in termenul legal, nu ar mai putea sa le solicite ulterior.

Intr-o astfel de imprejurare, culpa apreciem ca apartine autoritatii locale, care nu ar putea invoca un refuz de eliberare a autorizatiei sau o tergiversare a emiterii acesteia pana la data unei completari cu alte acte.

O dovada in plus a termenului imperativ reglementat de legiuitor pana la implinirea caruia se poate solicita completarea din autorizatia de constructie, apreciem ca este reprezentata tocmai de sanctiunea nerespectarii sale.

Legea prevede expres ca persoanele fizice cu atribu┼úii ├«n verificarea documenta┼úiilor ┼či elaborarea/emiterea autoriza┼úiilor de construire r─âspund material, contraven┼úional, civil ┼či penal, dup─â caz, pentru nerespectarea termenelor de eliberare a autorizatiei de construire cat si pentru cel privind completarea autorizatiei de construire.

Mentionam ca termenul pentru emiterea autoriza┼úiei de construire/desfiin┼úare se decaleaz─â cu num─ârul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune ┼či a ├«nregistra modific─ârile/complet─ârile aduse documenta┼úiei ini┼úiale ca urmare a notific─ârii primate.

Documentatia pentru autorizatia de construire nu poate fi completata intr-o perioada nelimitata de timp ci pentru realizarea acestei obligatii, beneficiarului i-a fost acordat prin lege, un termen de maximum 3 luni de zile de la primirii notific─ârii.

Autoriza┼úia de desfiin┼úare se emite ├«n acelea┼či condi┼úii ca ┼či autoriza┼úia de construire, ├«n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice ┼či ale regulamentelor aferente acestora.

Si de la termenul general de 30 de zile, legiuitorul a prevazut anumite exceptii, respectiv cazuri in care autorizatia de construire se poate elibera intr-o alta perioada diferita de timp.

In acest sens, aratam ca in cazurile in care beneficiarii aduc argumente pertinente prin care dovedesc o urgenta pentru o eliberare mai rapida, autorizatia de construire se poate emite în regim de urgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe aferente pentru emiterea de urgenţă.

Un alt caz de emitere mai rapida pentru autorizatia de construire priveste situatia construc┼úiilor reprezent├ónd anexele gospod─âre┼čti ale exploata┼úiilor agricole, in cazul carora termenul de emitere pentru autorizatia de construire este de 15 zile de la data ├«nregistr─ârii cererii.

Perioada de valabilitate a autorizatiei de construire

Autoritatea emitentă poate stabili o perioadă de valabilitate pentru autorizaţia de construire de cel mult 24 de luni de la data emiterii.

In acest interval de timp solicitantul are dreptul să înceapă lucrările pentru a putea beneficia de o extindere pentru pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizatia de construire.

Aceasta extindere pe toat─â durata de execu┼úie a lucr─ârilor prev─âzut─â prin autoriza┼úia de construire, nu se realizeaza de drept, ci este necesar ca beneficiarul s─â ├«n┼čtiin┼úeze autoritatea emitent─â a autoriza┼úiei de construire, precum ┼či inspectoratul teritorial ├«n construc┼úii asupra datei de ├«ncepere a lucr─ârilor autorizate.

În situaţia nerespectării obligaţiei de notificare asupra datei de începere a lucrărilor autorizate, durata de execuţie stabilită în autorizatia de construire se calculează de la data emiterii autorizaţiei de construire.

De asemenea legea prevede ca in situatia in care nu a fost emisa notificarea de instiintare a autoritatii, insa în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, a fost constatata fapta de începere a lucrărilor, se consideră data începerii lucrărilor, ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.

In cazul în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei.

Justificand neinceperea lucrarilor de constructiei ca urmare a aparitiei crizei economice, cabinetul nostru a reprezentat cu succes in fata instantelor de judecata, interesele mai multor clienti in scopul obtinerii prelungirii perioadei de valabilitate a autorizatiei de construire.

Cererea beneficiarului trebuie formulata cu cel pu┼úin 45 de zile lucr─âtoare ├«naintea expir─ârii autorizatiei, iar in cazul admiterii sale de catre autoritatea locala, prelungirea valabilit─â┼úii autoriza┼úiei se acord─â gratuit, o singur─â dat─â ┼či pentru o perioad─â care nu poate depasi 24 de luni.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii.

 ├Än aceast─â situa┼úie, emitentul autoriza┼úiei are obliga┼úia de a comunica decizia solicitantului, ├«n termen de maximum 15 zile lucr─âtoare de la depunerea cereri.

Obligatii ulterioare emiterii autorizatia de construire

Potrivit legii, dup─â comunicarea autoriza╚Ťiei de construire, dar ├«nainte de ├«nceperea lucr─ârilor, titularul acesteia va trebui s─â realizeze urm─âtoarele formalit─â╚Ťi:

a) să noteze autorizatia de construire în cartea funciară a imobilului în cauză;

b) s─â publice ├«ntr-un ziar de larg─â r─âsp├óndire num─ârul ╚Öi data autoriza╚Ťiei, precum ╚Öi titlul obiectivului de investi╚Ťii ÔÇô

c) s─â plaseze panoul privind investi╚Ťia ├«ntr-un loc vizibil din ╚Öantier, obliga╚Ťie ce exista deja ├«n sarcina investitorilor ├«n temeiul Ordinului nr. 63/1998 privind obliga╚Ťia afi╚Ö─ârii la loc vizibil a panoului de identificare a investi╚Ťiei.

FAQ Autorizatia de Construire

Poate fi contestat continutul autorizatiei de construire?

Fiind un act administrativ autorizatia de construire se poate contesta in parte sau in totalitate in conformitate cu dispozitiile Legii 50/1991. Pana la data litigiului privind anularea autorizatiei de construire se poate solicita inclusiv suspendarea efectelor sale juridice

Este permisa autorizarea altor lucrari decat cele prevazute in certificatul de urbanism?

Intrucat certificatul de urbanism este primul dintre actele ce stau la baza emiterii autorizatiei de construire, practic aceasta din urma vizeaza strict elementele prevazute in certificat. In consecinta, apreciem ca pot fi executate doar lucrarile reglementate in continutul certificatului.

Ce poti face cand autoritatea locala refuza emiterea autorizatiei in termenul legal?

Fiind un act administrativ, in masura in care documentatia este completa si nu a fost emisa in termenul de 5 zile o notificare de completare a acesteia, autoritatea poate fi actionata in fata instantelor judecatoresti in vederea obtinerii unei hotarari prin care sa fie obligata la emiterea actului.

In ce situatii se poate dispune suspendarea unei autorizatii de construire?

Se poate solicita o suspendare a autorizatiei de construire in situatia in care sunt dovedite imprejurari legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o îndoiala serioasa în privinta legalitatii actului administrativ si totodata este dovedita o paguba iminenta.